filtry/szukaj
X
filtrowanie:
Reset X
konferencja
warsztaty
seminarium
kursy
konsultacja grupowa
szkolenie rady pedagogicznej
spotkanie zespołu
forum
obserwacja zajęć edukacyjnych
zajęcia modelowe
zajęcia otwarte

Lista szkoleń, na które trwają zapisy

ikona lupy
filtrowanie

Pracownia Edukacji Europejskiej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Jak rozmawiać z młodzieżą o Unii Europejskiej?
Zgłoszenia do
17-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
seminarium (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych
Termin rozpoczęcia:
18-04-2024
Godzina rozp.:
15.30
Termin zak.:
18-04-2024
Lokalizacja:
Microsoft Teams
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
seminarium (N)

Pracownia Edukacji Humanistycznej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Śpiewająca Polska - Śpiewająca Łódź
Zgłoszenia do
15-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciel muzyki, nauczyciele prowadzący zespoły wokalne, chóry, zainteresowani.
Termin rozpoczęcia:
16-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
16-04-2024
Lokalizacja:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
Koszt udziału:
0, zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Stanisław Moniuszko – śpiewnik domowy
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele muzyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, inni zainteresowani.
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
17.00
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
Koszt udziału:
0, zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Ja, mentor cz. 5 - Coaching, czyli jak efektywnie wspierać nauczyciela poczatkującego?
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele języków obcych
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
18.00
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Jak AI wspiera pracę nauczyciela języków obcych? - cz. 1
Zgłoszenia do
25-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
seminarium (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele języków obcych
Termin rozpoczęcia:
26-04-2024
Godzina rozp.:
18.00
Termin zak.:
26-04-2024
Lokalizacja:
online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
seminarium (N)

Temat
Ankiety czytelnicze, czyli co sprawia, że książka staje się bestsellerem?
Zgłoszenia do
06-05-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele bibliotekarze
Termin rozpoczęcia:
08-05-2024
Godzina rozp.:
13.00
Termin zak.:
08-05-2024
Lokalizacja:
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Bartczak-Bednarska Grażyna
g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein... Jak obudzić w sobie twórcze myślenie?
Zgłoszenia do
01-06-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele bibliotekarze
Termin rozpoczęcia:
01-09-2023
Godzina rozp.:
jeszcze nieustalona
Termin zak.:
01-09-2023
Lokalizacja:
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Bartczak-Bednarska Grażyna
g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Zabawy czytelnicze online
Zgłoszenia do
16-06-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele bibliotekarze
Termin rozpoczęcia:
01-09-2023
Godzina rozp.:
jeszcze nieustalona
Termin zak.:
01-09-2023
Lokalizacja:
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Bartczak-Bednarska Grażyna
g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Pracownia Edukacji Informatycznej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Word - edycja długiego dokumentu. Podział na sekcje, automatyczny spis treści, przypisy, korespondencja seryjna
Zgłoszenia do
15-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Termin rozpoczęcia:
16-04-2024
Godzina rozp.:
15:00
Termin zak.:
16-04-2024
Lokalizacja:
Online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Tworzenie materiałów dydaktycznych z użyciem sztucznej inteligencji
Zgłoszenia do
15-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
konsultacja grupowa (N)
Rejestracja
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Termin rozpoczęcia:
16-04-2024
Godzina rozp.:
17.30
Termin zak.:
16-04-2024
Lokalizacja:
Teams
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
konsultacja grupowa (N)

Temat
Materiały dydaktyczne i testy wspomagane AI
Zgłoszenia do
17-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Termin rozpoczęcia:
18-04-2024
Godzina rozp.:
15:00
Termin zak.:
18-04-2024
Lokalizacja:
Online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Temat
Excel od podstaw
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
15:00
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
Online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Pracownia Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Znaleźć największe i najmniejsze, czyli optymalizacja inaczej.
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół.
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
15.00
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi, ul. Elsnera 8.
Koszt udziału:
- zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Metodyka wychowania komunikacyjnego
Zgłoszenia do
19-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
kurs (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele wychowania komunikacyjnego
Termin rozpoczęcia:
19-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
19-04-2024
Lokalizacja:
online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
kurs (N)

Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Zrozumieć pokolenie Alfa – wypracowanie skutecznych metod kształcenia.
Zgłoszenia do
19-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele w historii i wos wszystkich typów szkół oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów.
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
16.00
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP sala 210
Koszt udziału:
NIE zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Pracownia Edukacji Zawodowej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wg nowych przepisów - opis wymagań kwalifikacyjnych
Zgłoszenia do
15-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
konsultacja grupowa (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele mianowani ubiegający sie o stopień nauczyciela dyplomowanego
Termin rozpoczęcia:
16-04-2024
Godzina rozp.:
17.00
Termin zak.:
16-04-2024
Lokalizacja:
MS Teams
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
konsultacja grupowa (N)

Temat
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego według "starych przepisów"?
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
seminarium (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele zainteresowani awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego według "starych przepisów"
Termin rozpoczęcia:
22-04-2024
Godzina rozp.:
16.00
Termin zak.:
22-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP/online
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
seminarium (N)

Temat
Programowanie i eksploatacja układów regulacji ciągłej
Zgłoszenia do
04-05-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
kurs (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele kształcenia zawodowego branży mechatronicznej i elektronicznej
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
16.00
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
on-line
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
kurs (N)

Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
(Od)Cienie niebieskiego - autyzm w szkolnej świadomości.
Zgłoszenia do
16-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
konsultacja grupowa (N)
Rejestracja
Adresat:
wszyscy zainteresowani nauczyciele
Termin rozpoczęcia:
16-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
16-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP, s. 104
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
konsultacja grupowa (N)

Temat
Mary i Max - "korki z czasu wolnego". Wolontariat koleżeński na rzecz młodzieży w spektrum.
Zgłoszenia do
17-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
konsultacja grupowa (N)
Rejestracja
Adresat:
Wszyscy zainteresowani.
Termin rozpoczęcia:
18-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
18-04-2024
Lokalizacja:
MS Teams
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
konsultacja grupowa (N)

Temat
"Szkoła przyjazna dla autyzmu" - spotkanie z autorami kampanii, przedstawicielami Fundacji Autism Team.
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
seminarium (N)
Rejestracja
Adresat:
Wszyscy zainteresowani nauczyciele.
Termin rozpoczęcia:
23-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
23-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP, s. 310
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
seminarium (N)

Temat
Bezsilność (w) pomocy - wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia do
22-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
konsultacja grupowa (N)
Rejestracja
Adresat:
nauczyciele i specjaliści placówek ogólnodostępnych
Termin rozpoczęcia:
22-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
22-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP, s. 104
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
konsultacja grupowa (N)

Temat
"Inny" wśród nas
Zgłoszenia do
23-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
seminarium (N)
Rejestracja
Adresat:
szkolni specjaliści, zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
Termin rozpoczęcia:
24-04-2024
Godzina rozp.:
9:00
Termin zak.:
24-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP, s.210
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
seminarium (N)

Temat
Edukacja dla demokracji a umiejętności społeczne - jak przygotowywać dzieci i młodzież do partycypacji.
Zgłoszenia do
26-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
konsultacja grupowa (N)
Rejestracja
Adresat:
Terapeuci pedagogiczni, nauczyciele wspomagający.
Termin rozpoczęcia:
29-04-2024
Godzina rozp.:
16.30
Termin zak.:
29-04-2024
Lokalizacja:
ŁCDNiKP, s. 104
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
konsultacja grupowa (N)

Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
Jak realizować tematy historyczno-patriotyczne w klasach 1-3. Propozycje działań z uczniami.
Zgłoszenia do
15-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
seminarium (N)
Rejestracja
Adresat:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Termin rozpoczęcia:
16-04-2024
Godzina rozp.:
17.00
Termin zak.:
16-04-2024
Lokalizacja:
Microsoft Teams
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
seminarium (N)

Temat
Wykorzystanie robotów Photon w przedszkolu i szkole podstawowej
Zgłoszenia do
22-05-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
warsztaty (N)
Rejestracja
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Termin rozpoczęcia:
23-05-2024
Godzina rozp.:
11.30
Termin zak.:
23-05-2024
Lokalizacja:
SP 101
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
warsztaty (N)

Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji

Tematyka
Zgłoszenia do
Rodzaj usługi edukacyjnej

Temat
"Kultura w szkole, szkoła w kulturze" - "Z Pinokiem idę jak w dym"
Zgłoszenia do
16-04-2024
Rodzaj usługi edukacyjnej
spotkanie zespołu zadaniowego (N)
Rejestracja
Adresat:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, konsultanci uczestniczący w realizacji projektu "Kultura w szkole, szkoła w kulturze"
Termin rozpoczęcia:
17-04-2024
Godzina rozp.:
12.30
Termin zak.:
17-04-2024
Lokalizacja:
Teatr Pinokio, ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi
Koszt udziału:
0 zł
Organizator:
Rodzaj usługi edukacyjnej:
spotkanie zespołu zadaniowego (N)