Z Pinokiem idę jak w dym

Taki tytuł nosiło kolejne spotkanie w ramach projektu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
„Kultura w szkole, szkoła w kulturze”, którego pomysłodawcami są Mariola Zajdlic - kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP i Michał Różański - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi. Projekt zakłada cykliczne spotkania kadry zarządzającej przedszkoli, szkół i placówek. Ich uczestnicy poznają instytucje kultury, biorą udział w warsztatach i pokazach zajęć edukacyjnych, analizują ofertę przeznaczoną dla odbiorców z różnych etapów kształcenia, prezentują swoje doświadczenia i wymieniają się kontaktami. Tym razem odwiedziliśmy Teatr Pinokio w Łodzi. Poznaliśmy jego imponującą siedzibę w Wigencji, o której z pasją opowiadała Marta Magalska - koordynatorka ds. edukacji i jakości literackiej. Ważnym punktem programu były warsztaty, przeprowadzone przez aktora Teatru Pinokio. Zaprezentowano nam także ofertę przedstawień, warsztatów i spotkań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, przekazano materiały i informatory dotyczące możliwości współpracy.

NEWSLETTER

         „Mistrz techniki to ja!”

Możliwość rozwijania kreatywnego myślenia i kompetencji technicznych oraz doświadczania satysfakcji z wykonania autorskich prac otworzył przed uczniami VIII Konkurs
Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja!”. Uczestniczący
w nim reprezentanci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego zaprezentowali szereg prac, będących odzwierciedleniem ich kreatywnego spojrzenia
na świat oraz twórczego podejścia do wykonania przedmiotów oryginalnych i niepowtarzalnych.
W kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniono pracę Weroniki Kołazdy
ze Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi, natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych -  Maksyma Kotwasa z Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. Gratulujemy!

Finał Turnieju Zawodoznawczego

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi zwyciężyła, drużyna Szkoły Podstawowej nr 5 zajęła drugie miejsce,
a drużyna Szkoły Podstawowej nr 101 - trzecie miejsce
w Turnieju Zawodoznawczym zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP. Finał Turnieju Zawodoznawczego odbył się 17 kwietnia
w Szkole Podstawowej nr 46.  Czteroosobowe drużyny
z ośmiu łódzkich szkół podstawowych zmagały się
z zadaniami dotyczącymi znajomości zawodów dawnych
i współczesnych. Część zadań wymagała kreatywnych działań, a część skupienia, bystrości umysłu i zdolności konstrukcyjno-manualnych. We wcześniejszych eliminacjach turnieju uczestniczyli uczniowie z 24 szkół.

20.05.2024 r.

 

Nie chcesz otrzymywać w przyszłości newslettera od Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego?
Wypisz się z newslettera tutaj. 

SZKOŁA PRZYJAZNA DLA AUTYZMU

W najbliższym czasie
w centrum:

Propozycje działań wspierających dzieci ze spektrum autyzmu
w grupie przedszkolnej poznają uczestnicy warsztatów organizowanych w ŁCDNiKP 21 maja w godz. 16.00 - 19.00.

W programie spotkania: * Trening umiejętności społecznych
we wspieraniu rozwoju emocjonalnego dzieci.
* Bajki muzykoterapeutyczne sposobem na obniżanie napięcia emocjonalnego. * Joga i uważność dla dzieci. * Techniki relaksacyjne w codziennej praktyce edukacyjnej. * Interaktywna gra sensoryczna jako pomoc w wizualizacji odbioru bodźców przez dzieci ze spektrum autyzmu.

 

PEŁNA OFERTA EDUKACYJNA łcdnikp DOSTĘPNA NA STRONIE

 

 

 

AI – DEEPFAKE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
i SFERZE PRYWATNEJ

Nieprawdziwe informacje zalewają Internet. Szczególnie niebezpieczne jest wykorzystanie technologii deepfake, która dzięki sztucznej inteligencji tworzy i upowszechnia obrazy i nagrania łudząco przypominające rzeczywistość. Wszystkich nauczycieli zainteresowanych tym tematem zapraszamy do udziału w warsztatach online – 21 maja
o godz. 16.30. Prowadzące – Aneta Rapalska i Barbara Muras przedstawią zagrożenia w przestrzeni prywatnej i publicznej wynikające
z działania „deepfake’ów” oraz sposoby, jakimi możemy się przed nimi uchronić.

27 maja w godz. 16.30 - 18.00 w ŁCDNiKP odbędzie się spotkanie
z przedstawicielami Fundacji Autism Team, którzy zaprezentują założenia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła przyjazna dla autyzmu” oraz rekomendacje dotyczące organizacji
w placówkach oświatowych obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jan Gawroński – Społeczny Zastępca Rzecznika Praw Dziecka.

 

„INNY” wśród nas

tel. 42 678 33 78, e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Chcesz zapisać się do naszego newslettera? Zapisz się do newslettera tutaj.

EDYCJA FILMÓW
W DARMOWYM PROGRAMIE SHOTCUT

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na informatyczne warsztaty online, zaplanowane na 28 maja w godz. 15.00 - 18.00. Uczestnicy poznają podstawowe funkcje programu Shotcut pozwalającego na szybką i prostą edycję materiałów wideo. Tematyka warsztatów obejmuje: * Omówienie interfejsu programu. * Dodawanie plików filmowych do projektu. * Podstawy edycji: cięcie filmu, usuwanie wybranych fragmentów. * Dodawanie i edycja ścieżek audio i wideo.
* Wykorzystanie różnych efektów specjalnych. * Zapisywanie gotowego filmu.

Jak wspierać dzieci LGBT+ i zapobiegać ich wykluczeniu? Jak współpracować z ich rodzicami? Jak ważny dla osób LGBT+ jest coming out? Jak wygląda życie człowieka po coming oucie? 
Co można zrobić w szkole dla osób LGBT+ ? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego 
„Inny wśród nas. Gościem specjalnym spotkania była Dorota Stobiecka – prezeska Stowarzyszenia Matek, Ojców i Sojuszników osób LGBT+ „My, Rodzice”.

POZNAJ ŚWIAT PRZEZ SPEKTRUM…

Pięć kobiet – uczestniczek spotkania siedzi przy stole. Cztery inne kobiety stoją, jedna z nich trzyma ręce podniesione do góry.Uczniowie siedzą zgrupowani przy stolikach w szkolnej sali lekcyjnej.Uczeń stoi przy stole, prezentując zaprojektowane przez siebie urządzenie i jego działanie. Prezentację obserwują inni uczniowie - uczestnicy konkursu.Kobiety i mężczyźni siedzą w auli przy stolikach. Kobieta prowadząca spotkanie stoi przed nimi, obok na ekranie wyświetlana jest prezentacja.

Z UWAŻNOŚCIĄ NA NEURORÓŻNORODNOŚĆ
W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Budowanie przyjaznego środowiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży stanowi jeden z priorytetów współczesnej szkoły. Nauczyciele i rodzice powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji, zgodnych z najnowszymi badaniami i głosem samorzeczniczym. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami, sprawdzonymi rozwiązaniami oraz tworzyć miejsca, w których wiedza będzie nieustannie weryfikowana, aktualizowana, aby jak najefektywniej wspierać młodych ludzi. Liczymy, że dołączycie Państwo do naszej inicjatywy współtworzenia sieci placówek wspierających neuroróżnorodność.

Dyrektorów, pedagogów, nauczycieli oraz wszystkich, którym bliski jest ten temat zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci, które odbędzie się 23 maja o godz. 16.00 w ŁCDNiKP.

Organizatorzy: Kadra PM nr 234, SP nr 141 oraz ŁCDNiKP.