Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego

Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego (ŁSKM) stanowi dobrowolne porozumienie instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia zawodowego dla regionalnego rynku pracy na terenie województwa łódzkiego.

Utworzona została 18 marca 2013 roku z inicjatywy Dyrektora ŁCDNiKP Janusza Moosa. Przystąpiły do niej szkoły z Łodzi i województwa łódzkiego wdrażające kształcenie modułowe.

Sieć powstała, aby zwiększyć konkurencyjność szkół i instytucji kształcących młodzież i osoby dorosłe (w tym osoby bezrobotne) w regionie łódzkim poprzez rozwój modułowych ofert programowych oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych.

ŁSKM zapewnia pomoc metodyczną, doradczą, informacyjną, jak również świadczy usługi w zakresie projektowania, wdrażania oraz oceny jakości nowych rozwiązań programowych i organizacyjnych kształcenia modułowego w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej.

Donata Andrzejczak

Pokaż więcej
strzałka w dół