DOBRE PRAKTYKI - KATALOG

Aktualności

 

KATALOG

Niezależnie od czasopisma, ŁCDNiKP wydaje KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI. Katalog jest cyklicznie ukazującym się wydawnictwem książkowym, które przedstawia w krótkiej, zwięzłej formie opisy wszystkich dobrych praktyk mających miejsce w łódzkich placówkach oświatowych. Katalog jest więc niejako bazą danych, natomiast czasopismo przedstawia wybrane innowacje bardziej szczegółowo. Oba wydawnictwa, unikatowe w skali kraju, wzajemnie się uzupełniają, a ich wspólnym celem jest wymiana doświadczeń nauczycielskich, popularyzowanie dobrych praktyk i w efekcie podnoszenie jakości edukacji w regionie.

Wzór karty zgłoszeniowej Dobrej praktyki.

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 1 2013.pdf (1.07 MB)

 Katalog dobrych prakty ZESZYT 2 2013.pdf (1.46 MB)

 Katalog dobrych praktykzeszyt 3 2013.pdf (1.1 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 4 2014.pdf (1.79 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 5 2014.pdf (1.17 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 6 2015.pdf (790.44 KB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 7 2015.pdf (5.48 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 8 2015.pdf (4.34 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 9 2015.pdf (7.2 MB)

 Katalog dobrych praktyk Zeszyt 10 2015.pdf (802.15 KB)

 Katalog dobrych praktyk Zeszyt 11.pdf (4.93 MB)

 Katalog dobrych praktyk Zeszyt 12.pdf (6.36 MB)

 Katalog dobrych praktyk Zeszyt 13.pdf (6.32 MB)

 Katalog dobrych praktyk Zeszyt 14.pdf (3.74 MB)

 Katalog dobrych praktyk Zeszyt 15.pdf (2.87 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 16.pdf (4.69 MB)

 Wykaz dobrych praktyk 2013-2017.pdf (2.22 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 17.pdf (3.96 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt18.pdf (3.26 MB)

 Katalog Dobrych Praktyk zesz. 19.pdf (5 MB)

 Katalog Dobrych Praktyk zesz. 20.pdf (6.16 MB)

 Katalog dobrych praktyk nr 21.pdf (5.44 MB)

 Wzor karty zgłoszeniowe dobrej praktyki..docx (19.88 KB)

 Wykaz Dobrych Praktyk. Zest. za rok 2013-18.pdf (2.68 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 22 cz.1.pdf (2.75 MB)

 Katalog dobrych praktyk zeszyt 22 cz.2.pdf (2.64 MB)

 Katalog Dobrych Praktyk z. 23 cz.I.pdf (1.79 MB)

 Katalog Dobrych Praktyk z.23 cz.II_.pdf (2.8 MB)

 Katalog dobrych praktyk z. 24.pdf (2.48 MB)

 Katalog dobrych praktyk z. 25.pdf (2.76 MB)

 Katalog dobrych praktyk z.26.pdf (1.94 MB)

 Katalog dobrych praktyk z.27 .pdf (2 MB)

 Katalog dobrych praktyk z. 28.pdf (1.81 MB)

 Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli Zeszyt1 druk.pdf (2.59 MB)

 Prezentacje dorobku edukacyjnego - zeszyt 2.pdf (1.35 MB)

 Statut ŁCDNiKP.pdf (2.62 MB)

 Prezentacje dorobku edukacyjnego zesz. 4 -druk.pdf (1.25 MB)

 Dobre praktyki zesz. 29.pdf (1.35 MB)

 KATALOG NR 30.pdf (1.21 MB)

 Wykaz dobrych praktyk opublikowanych w zeszytach 1-30 .pdf (1.73 MB)

 Katalog dobrych praktyk nr 31 na stronę.pdf (1.18 MB)

 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI nr 32.pdf (628.42 KB)

 Katalog dobrych praktyk zesz. 33.pdf (619.71 KB)

 Katalog dobrych praktyk nr 34pdf. (5.5 MB)

Katalog dobrych praktyk nr 35 pdf. (65.5 MB)

Katalog dobrych praktyk nr 36 pdf.  (8mb)

Katalog dobrych praktyk nr 37 pdf. (5.6)

Katalog dobrych praktyk nr 38 - Wydanie Specjalne - (PDF 16MB

Katalog dobrych praktyk nr 39 - (PDF 7 MB)
Katalog dobrych praktyk nr 40 - (PDF 7MB)

Katalog dobrych praktyk nr 41 - (PDF 1.9MB

Katalog dobrych praktyk nr 42 - (PDF - 11 MB)

 

 

 

Pokaż więcej
strzałka w dół