Projekty Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Centrum realizuje swoje zadania poprzez projekty  międzynarodowe, krajowe i lokalne. Do tej pory zrealizowanych było ponad  200

Pokaż więcej
strzałka w dół