Szybkie informacje

Szybka informacja nrsortuj rosnąco Tematyka Adresaci
175 Koniec stażu i co dalej? Nauczyciel przed komisją egzaminacyjną Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
174 Od przedsiębiorczego ucznia do świadomego pracującego Zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych
173 Obóz na Przemysłowej historia – martyrologia w praktyce szkolnej Poloniści, historycy, przewodnicy, zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy
172 Myślenie krytyczne (TOC) w praktyce szkolnej Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół
171 „Breviarium kanonu kultury” jako element edukacji klasycznej, 3 godz., warsztaty Nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół ponadpodstawowych
169 AI jako pomoc w tworzeniu materiałów na lekcje (4godz./konsultacja grupowa) Zainteresowani nauczyciele – wszystkie typy szkół
168 Wyniki finału XI Konkursu “Ja Przedsiębiorca” Dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i PP w szkołach ponadpodstawowych
132 Zajęcia edukacyjne dla uczniów - Na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie Jedna godzina lekcyjna / konsultacja grupowa Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
124 Dołącz do eTwinning i realizuj ciekawe projekty Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
89 Zajęcia edukacyjne dla uczniów “Na kogo czeka praca?”. Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie Jedna godzina lekcyjna Konsultacje grupowe dla uczniów Młodzież ucząca się w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych
46 Zajęcia dla najmłodszych – magiczna chemia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolne
34 Badanie jakości gleby i wody Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
28 MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS. WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
Pokaż więcej
strzałka w dół